Ogłoszenia

Lekarz praca

Pilnie zatrudnimy lekarza specjalistę dermatologii (kontrakt z NFZ oraz komercyjnie).   tel.  509 845 291; 32 710 18 55 wew. 9 e-mail: kadry@olk.katowice.pl

Dermatologia

Dzieci w ramach kontraktu z NFZ najmłodsi pacjenci, mogą nieodpłatnie korzystać w naszej przychodni z Poradni Dermatologicznej. Wymagane jest skierowanie od lekarza, zapraszamy do kontaktu z rejestracją w celu umówienia terminu.  

Przychodnia Obwód Lecznictwa Katowice

Obwód Lecznictwa Katowice w ramach umowy z NFZ oferuje dostęp do 17 poradni lekarskich, poradni lekarza rodzinnego, pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz pracowni diagnostycznych. Poradnie prowadzone są przez lekarzy specjalistów i wysoko wykwalifikowany personel medyczny. Poradnie: podstawowej opieki zdrowotnej, chirurgii og...